DexTech erhåller nytt patent för innovation avseende målspecifik behandling av prostatacancer

27 juni, 2018

Det är välkänt att prostatacancerceller på sin yta överuttrycker proteinet PSMA (prostataspecifikt membranantigen). En omfattande internationell forskningsaktivitet pågår att framställa molekyler som kan binda sig specifikt till PSMA och därmed utnyttjas som bärare av cancercellsdödande substanser (radioaktiva isotoper, cytostatika etc.) för s.k. målspecifik behandling av prostatacancer. Sådana molekyler (inklusive antikroppar mot PSMA) har framställts i flera laboratorier men fortfarande föreligger utmaningar avseende produktion för kliniskt bruk, hållbarhet, patentskydd, regulatoriska krav etc.

 DexTech har med hjälp av bolagets teknologi-plattform utvecklat en ny PSMA-bindande förening. Den nya substansen har unika egenskaper i det att den har multipla PSMA-bindande delar samt kan bära större last av celldödande substanser än vad som varit möjligt med hittills framställda PSMA-specifika molekyler. Produktionen av den nya substansen kan relativt enkelt anpassas till bolagets GMP-plattform (dvs. tillverkning som är godkänd för kliniskt bruk). Den aktuella patentansökan har nu godkänts i Finland och kompletterar och förstärker bolagets övriga patentfamiljer. Globalt i världen finns endast ca 13 st godkända patent inom området. Innovationen är s.k. first in class, dvs. ny och unik. DexTech har under hösten 2017 inlämnat en internationell patentansökan (s.k. PCT ansökan).

Det fortsatta pre-kliniska utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan.

 

 – Området ”PSMA targeting för behandling av CRPC är högaktuell.  Innovationen, nu med ett godkänt patent, tillför viktigt mervärde för bolaget, säger vd Anders R Holmberg.