DexTech tecknar avtal med EY

20 september, 2017

DexTech har tecknat ett avtal med EY där EY exklusivt får uppdraget att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland och går under hösten in i slutfas. Delresultaten har visat sig mycket lovande och bolaget ser med tillförsikt fram mot slutförandet av studien. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter.

 

EY är ett av världens största företag inom finansiella tjänster, globalt sett, med en omsättning överstigande 31 miljarder USD och med 250,000 anställda i fler än 150 länder. DexTech har anlitat EY Corporate Finance som ingår i affärsområdet Transaction Advisory Services inom EY. EY Corporate Finance arbetar som finansiell rådgivare, gärna i internationella (cross border-) affärer där EY kan utnyttja sin globala organisation och varumärke. Det team som DexTech arbetar med kommer att ledas av sektorspecialiserade EY-medarbetare inom Life Science.

 

” Vi är mycket nöjda med att ha avtalat EY och har en stark tilltro till deras möjligheter att finna rätt intressenter säger vd Anders R Holmberg.”

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017.