DexTech sluter forskningsavtal avseende sin glykosyleringsteknologi

2 november, 2015

Pressmeddelande 2015-11-02

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

DexTech sluter forskningsavtal avseende sin glykosyleringsteknologi

DexTech har idag tecknat ett avtal med Roche avseende ett forskningssamarbete där målsättningen är att DexTech skall dela med sig av sin kunskap samt sin patentskyddade teknologi för tillämpning inom ett av Roches onkologiprojekt som baseras på monoklonala antikroppar.

DexTech äger två globalt beviljade patent avseende laddningsmodifierat dextran för applikation inom området cancerbehandling. Roche skall stödja forskningssamarbetet med 50 000 Euro. Avtalet löper på 12 månader och innefattar möjlighet till förlängning.

 

”Vi är mycket glada för detta samarbete med Roche där vår expertis och teknologi införlivas i ett av deras onkologiprojekt. Vi ser detta som en bekräftelse av möjligheterna med DexTechs teknologi vid cancerbehandling”, säger DexTechs VD Anders R Holmberg.

 

 

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com