DexTech Medical informerar om nytt samarbete avseende USA och Kina

15 augusti, 2019

DexTech har tecknat ett avtal med CYTO Consulting LLC, Boston, USA där CYTO får uppdraget att bistå DexTech vid identifiering och kontakter med intressenter i framförallt USA men även i Kina, avseende licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex, bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).

CYTO har sitt huvudkontor i Boston området som är ett centrum för läkemedel/biotech verksamma bolag. CYTO har även representation i Shanghai, Kina, och kommer att bistå DexTech både i Kina och USA. Shanghai utgör ett motsvarande centrum för läkemedel/biotech i Kina. CYTO Consulting är specialiserade på att bistå life science bolag som på olika sätt vill etablera/sälja sin teknologi i USA.

Samarbetet med CYTO blir ett viktigt komplement till bolagets avtal med EY och stärker ytterligare licensieringsarbetet i USA och Kina. EY avtalet avser identifiering av intressenter till DexTechs forskningsportfölj. Både avtalet med EY och CYTO är icke exklusiva och ger DexTech möjlighet att vid behov ytterligare förstärka sina resurser.

”- Jag är mycket nöjd med avtalet med CYTO som ger bolaget goda möjligheter att på plats selektera den mest gynnsamma affärsuppgörelsen både i Kina och USA, säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019.

190815 – PM – DexTech – Nytt samarbete avseende USA och Kina