Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma

31 oktober, 2023

Idag, den 31 oktober 2023, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Delårsrapport 1 juli, – 30 september 2023

27 oktober, 2023

Sammanfattning av det första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,8) MSEK Resultat per aktie* -0,05 (-0,04) SEK Likvida medel uppgick vid […]


DexTech Medical lämnar in ny patentansökan till Europeiska Patentverket

13 oktober, 2023

Dextech har lämnat en ny patentansökan avseende GMP produktion (Good Manufacturing Practice) av bolagets huvudkandidat OsteoDex till Europeiska Patentverket (EPO.Org). Ansökan beskriver en GMP syntesmetod i större skala som resulterar […]


Kallelse till årsstämma 2023 i Dextech Medical AB (publ)

29 september, 2023

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2023 I DEXTECH MEDICAL AB (publ) Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 10.00 i […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 220701-230630

20 september, 2023

Ladda ner årsredovisningen nedan. DexTech Medical AB Årsredovisning 220701-230630


Bokslutskommuniké 1 juli, 2022 – 30 juni 2023

30 augusti, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (-2,1) […]


Delårsrapport 1 juli, 2022 – 31 mars 2023

28 april, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31) Patientrekrytering har påbörjats för Multipelt Myelom-studien Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK […]


DexTech Medical informs about myeloma study

27 mars, 2023

The company’s Phase 1 study regarding the effect of OsteoDex on patients with multiple myeloma (MM) has been initiated and recruitment of patients has begun. The study includesr 20 patients […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2022

15 februari, 2023

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-1,1) MSEK Resultat per aktie* -0,06 (-0,08) SEK * Före och efter utspädning. […]


DexTech Medical beslutar om tilldelning avseende incitamentsprogram

17 november, 2022

Vid årsstämman i DexTech AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) den 28 oktober 2022 beslutades att införa ett incitamentsprogram (”TO 2022/2025”) för på förhand utvalda nyckelpersoner (”Optionsinnehavare”). TO 2022/2025 ger Optionsinnehavarna möjlighet […]