Sista dag för handel i BTA i DexTech

18 juli, 2019

I juni 2019 genomförde DexTech Medical AB (”DexTech”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 167 645 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara den 23 juli 2019 och stoppdag kommer att vara den 25 juli 2019.

167 645 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 29 juli 2019. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i DexTech till 14 920 478 stycken och aktiekapitalet uppgår till 671 421,51 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission Telefon: +46 40 – 615 14 10 E-post: info@sedermera.se www.sedermera.se

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

190718 – PM – DexTech – Sista dag för handel i BTA