PM DexTech Lungcancer

8 december, 2015

 

Pressmeddelande 2015-12-08

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

DexTech erhåller positiva resultat avseende lungcancer och OsteoDex

I november 2014 utökade DexTech sitt prekliniska program med kartläggning av OsteoDex effekt på olika sub-typer av bröstcancer. Sporrade av resultaten från det utvidgade programmet avseende bröstcancer har nu DexTech initierat prekliniska studier avseende OsteoDex effekt på den vanligaste formen av lungcancer, s.k. icke småcellig lungcancer (NSCLC).

 

DexTech meddelar att OsteoDex, i nyligen genomförda in vitro-försök vid Karolinska Institutet, uppvisar en robust celldödande effekt också vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den celldödande effekten visade sig vara helt i paritet med den som ses vid kastrationsresistent prostatacancer och bröstcancer.

 

Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer (NSCLC), vilken i sin tur delas in i flera undergrupper. Globalt insjuknar årligen > 1.5 miljoner personer i lungcancer och den stora majoriteten av dessa dör av densamma. Bristen på aktiva och väl tolererbara läkemedel är påfallande.

Det finns idag ingen kurativ (botande) behandling vid metastaserande lungcancer och behovet av nya aktiva läkemedel är därför mycket stort. OsteoDex är en läkemedelskandidat som uppvisar en potent tumörcellsdödande effekt in vitro och in vivo vid prostatacancer samt såväl in vitro som in vivo vid bröstcancer.

Värdet av bolagets huvudprojekt, OsteoDex vid kastrationsresistent prostatacancer, gynnas av resultatet vid icke-småcellig lungcancer, vilket pekar på ett ytterligare breddat indikationsområde för OsteoDex. Forskningen ryms inom DexTechs FoU budget.

 

 

 

”- Tillsammans med befintliga resultat på prostatacancer och bröstcancer stärker resultaten OsteoDex-projektets värde och indikerar OsteoDex potential för behandling av 3 av de globalt vanligaste cancersjukdomarna”, säger DexTechs vd Anders R Holmberg.

 

 

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com