DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

19 september, 2019

Torsdagen den 17 oktober 2019 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat grundarna, VD Anders R Holmberg samt medicinskt ansvarig Professor Sten Nilsson, att presentera bolaget och det kliniska dagsläget avseende prostatacancer. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast tisdagen den 15 oktober 2019 och kan göras via e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till DexTech Medical AB, Årsstämman, Box 389, 751 06 Uppsala.

Årsstämman inleds klockan 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO och Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 70 710 47 88
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Se nedan formell kallelse till årsstämma

190919-PM-Dextech – Kallelse till Årsstämma