Bestående och förstärkt positiv trend i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

17 augusti, 2017

Bolaget har tidigare under året rapporterat om delresultat från OsteoDex studien med titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases”. Studien bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). De tidigare kommunicerade delresultaten har visat en trend där patienternas benmarkörsvärden antingen har bibehållits normala, eller i de fall där värden varit abnorma, succesivt normaliseras.

De senaste resultaten avseende patienternas benmarkörer, ackumulerade värden fram till juli 2017 och omfattande mer än hälften av det planerade antalet patienter, visar fortsatt och förstärkt positiv trend.

Rekryteringsläget vid dags datum visar att 42 patienter av 60 planerade nu är rekryterade och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex relaterade biverkningar har hittills rapporterats.
Bolagets prognos att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad kvarstår. Budgetläget är oförändrat gott.

” – Vi är mycket nöjda med att OsteoDex fortsätter att visa hög tolererbarhet med få biverkningar och tydlig bromseffekt på processen i skelettet hos en klar majoritet av patienterna. Bolaget ser med stark tillförsikt fram mot projektets fortsättning, säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.

 

PM 170817Bestående och förstärkt positiv trend i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex