Läkemedelskandidater

9 april, 2014

Utifrån en egenutvecklad teknologiplattform, GuaDex har DexTech tagit fram fyra olika läkemedelskandidater, OsteoDex, SomaDex, CatDex och PSMA-Dx.