Status för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 november, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Var annan månad skickas prover till Karolinska Sjukhusets laboratorium för klinisk kemi för analys av ämnen som speglar aktiviteten i patienternas skelettmetastaser s.k. ”nyckelanalyter”.
De tidigare rapporterade delresultaten består där behandlingen med OsteoDex bromsar aktiviteten i patienternas skelettmetastaser. Rekryteringsläget vid dagens datum visar att 44 patienter är randomiserade, 2 patienter screenas samt 3 patienter väntar på screening.

DMC (oberoende säkerhetskommitté) har haft sammanträde i oktober och givit klartecken för fortsatt rekrytering vilket innebär att inga dosbegränsande biverkningar har noterats.

”-Viktigt delresultat att notera är frånvaron av SAE (serious adverse events) även vid högsta dos av OsteoDex, säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com