Information om DexTechs fas II rapport för OsteoDex

20 november, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och resultaten analyseras. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Den fullständiga rapporten för OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt, har försenats mot vad tidigare meddelats på grund av ytterligare analyser avseende särskilt viktiga resultat (s.k. extended analysis). Rapporten beräknas vara färdig i slutet av innevarande månad/början av december. Bolaget återkommer då med information om rapporten.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018.

181120-PM-Information om DexTech s fas II rapport för OsteoDex