DexTech Medical informerar om myelomstudien

27 March, 2023

Bolagets Fas 1-studie avseende effekt av OsteoDex på patienter med multipelt myelom (MM) har initierats och rekrytering av patienter påbörjats. Studien omfattar 20 patienter och genomförs initialt vid tre sjukhus i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Uddevalla Sjukhus samt Södersjukhuset i Stockholm. Ytterligare ett center i Sverige kan komma att anslutas vid senare tillfälle.
Studien beräknas vara färdig kvartal 4, 2024. Huvudprövare (Principal Investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Analys av huvudsakliga blodmarkörer sker vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS. I enlighet med behandlingsschemat ges OsteoDex varannan vecka. Inklusionskriterierna innefattar vuxna MM-patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1–3 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet. Sekundär målsättning är att fastställa behandlingsrespons, förändring i nivå av sjukdomsrelaterade biomarkörer, samt dokumentering av livskvalité. Den första patienten planeras att behandlas i april 2023.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:
Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023.

230327 – PM -DexTech – informerar om myelom-studien