211227 – PM – DexTech – Utfall företrädesemission

27 December, 2021

211227 - PM - DexTech - Utfall företrädesemission