220425 – PM – DexTech – Kallelse till ex tra bolagsstämma i Dextech Medical AB

22 April, 2022

220425 - PM - DexTech - Kallelse till ex tra bolagsstämma i Dextech Medical AB