Vetenskapliga rapporter

Forskningsresultaten publiceras kontinuerligt i internationella refereegranskade vetenskapliga tidsskrifter1. Granskningsprocessen fungerar som en kvalitetskontroll innan publicering kan accepteras. Förfarandet fungerar därmed som en kvalitetskontroll av Bolagets forskning. De vetenskapliga rapporterna bidrar även till att sprida information om Bolagets verksamhet till potentiella samarbetspartners/licenstagare.

  1. The hunt for new treatments. Holmberg A. R. Prostate Cancer report in The Times newspaper, 02 December 2008
  2. Bones and prostate cancer. Holmberg A. R. Prostate Cancer report in The Times newspaper, 28 October 2009
  3. A novel somatostatin conjugate with high affinity to all five somatostatin receptor subtypes. U. Wulbrand, M. Feldman, A. Pfestroff, H-C. Fehman, J. Du, J. Hiltunen, M. Marquez, S. Arnold R., Westlin J.E., Nilsson, and A. R. Holmberg. Cancer. 94; 4:1293-1297. Feb 15, 2002.
  4. Phase I trial on sms-D70 somatostatin analogue in advanced prostate and renal cell cancer. Joensuu T.K., Nilsson S, Holmberg A.R., Marquez M, Tenhunen M, Saarto T and Jeonsuu H. Ann. N.Y. Acad Sci.1028:361-371, 2004.
  5. When prostate cancer becomes incurable. Holmberg A.R. Prostate Cancer report in The Times newspaper, 26 October 2010
  6. Treatment of bone metastasis in prostate cancer: efficacy of a novel polybisphosphonate. Daubine F, LE Bot R, Márquez M, Nilsson S, Schröder T, Holmberg AR. Andticancer Research 31:4141-4146, 2011.
  7. Somatostatin effects on the proteome of the LNCaP cell-line. Zhaoxu Liu, Sofia Bengtsson, Morten Krogh, Marcela Marquez, Sten Nilsson, Peter James, Ayodele Aliaya, and Anders R. Holmberg. Int. J. Oncology, 2007.
  8. Polymer-conjugated guanidine is a potentially useful anti-tumor agent. Meurling L, Márquez M, Nilsson S and Holmberg AR. Int J Oncol 35: 281-285, 2009.
  9. Development of a Novel Poly Bisphosphonate Conjugate for Treatment of Skeletal Metastasis and Osteoporosis. Anders R. Holmberg, Ulf H. Lerner, Ayodele Alyia, Mai Al-Mohanna, Chaker Adra, Marcela Marquez, Lennart Meurling, and Sten Nilsson. Int J Oncology, 37, 563-567, 2010.
  10. Application of accelerator mass spectrometry to macromolecules: preclinical pharmacokinetic studies on a polybisphosphonate. Mehran Salehpour, Karl Håkansson, Urban Höglund, Annika Grahn-Westin, Sten Nilsson, Marcela Márquez, Göran Possnert and Anders R. Holmberg. Rapid Commun. Mass Spectrom. 25, 2453–2458, 2011.

1 Refereegranskade, s.k. peerreview, innebär att chefredaktören för den vetenskapliga journalen låter ämneskunniga granska inlämnat manuskript för godkännande/modifiering innan publicering medges.