PSMADex

PSMADex är en läkemedelskandidat som är avsedd som bärarmolekyl för målspecifik behandling av cancerceller som uttrycker PSMA (prostataspecifikt membranantigen) på sin yta.

Prekliniska data visar att PSMADex binds specifikt till PSMA-positiva prostatacancerceller. Intentionen är att utnyttja PSMADex för intravenös injektion, med målsättningen att förbättra kartläggning (Positron-emissionstomografi, PET) och målspecifik behandling (radionuklid/läkemedel) av sjukdomen hos den enskilde patienten. En stor aktivitet pågår inom detta område på flera forskningscentra och kliniker.

Fördelen med PSMADex är att molekylen är polyvalent, dvs den har förmåga att transportera ett stort antal molekyler radionuklid/läkemedel till tumörcellerna och därmed ge en betydligt högre effektivitet i jämförelse med de bärarmolekyler, samtliga monovalenta, som hittills beskrivits i litteraturen.

Bolagets plattform, GuaDex, på vilken PSMADex är konstruerad har ett antal uppenbara fördelar jämfört med tidigare beskrivna PSMA-bindande bärarmolekyler. Genom att selektera egenskaper som exempelvis molekylstorlek, substitutionsgrad och laddningsegenskaper kan PSMADex optimeras för sitt ändamål, dvs. diagnostik och terapi.