Patent och patentansökningar

DexTechs uppfinningar skyddas genom patent som ger Bolaget exklusiv ensamrätt. Med andra ord äger DexTech alla patent och patentansökningar som skickats in sedan Bolaget bildades 2004. Patentansökningar lämnas in i länder där det förekommer framskriden läkemedelsforskning och utveckling, samt i de länder som utgör större marknader för läkemedelsprodukter. Patenten löper vanligtvis i 20 år, men kan för läkemedel i vissa fall förlängas med upp till fem år. Genom en aktiv hantering av Bolagets patentportfölj eftersträvar DexTech ett starkt skydd av framtida läkemedelsprodukter. Detta stärks ytterligare av att Bolagets samlade tillgångar och rättigheter skyddas genom tydliga avtal, starka patent och en strategisk hantering av den kunskap som publiceras.

DexTechs patentportfölj omfattar fyra patentfamiljer innehållande godkända patent och patentansökningar som ger ett gott skydd till Bolagets läkemedelskandidater samt Bolagets teknologiplattform. Portföljen har en, för DexTech, relevant global geografisk spridning. Bolagets fyra patentfamiljer/patentansökningar är starkt besläktade och varje patentfamilj är därför relevant för alla Bolagets läkemedelskandidater samt för plattformen, GuaDex.

DexTechs patentportfölj är en viktig tillgång för Bolaget och en omfattande patentportfölj hindrar konkurrenter från att göra intrång i Bolagets patenterade områden. Patenten ger marknadsexklusivitet under patentens löptid. Uteblivna patent eller patent som inte i tillräcklig grad skyddar Bolagets verksamhet från konkurrens riskerar att försämra möjligheterna till att få till licensavtal vilket skulle kunna komma att försämra såväl lönsamhet som Bolagets värde negativt. Bolagets patentportfölj hanteras av patentbyrån BOCO, Helsingfors, Finland.

Patentfamilj 1 – inlämnad 1999

Patentfamilj 1 beskriver hur den positivt laddade substansen, CatDex, selektivt anrikas i tumörvävnaden, d.v.s. selektivt relativt normal vävnad.

Patentfamilj 1 inkluderar godkända patent i Australien, Kanada, USA, och Europa (registrerat i Belgien, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Sverige). Patentet är giltigt till den 12 oktober 2019.

Patentfamilj 2 inlämnat 2008

Patentfamilj 2, GuaDex-patentet, en vidareutveckling av patentfamilj 1, beskriver dess tumörcellsdödande egenskaper mot ett flertal olika tumörer, tumörcellskulturer.

Patentfamilj 2 inkluderar godkända patent i Kina, Israel, USA, Mexiko, Kanada, Japan och Europa (registrerade i Schweiz, Finland, Tyskland, Frankrike Storbritannien, Italien och Sverige). Patentet är giltigt till den 6 mars 2028. Inlämnade ej ännu godkända patentansökningar finns för Brasilien.

Patentfamilj 3 – inlämnat 2008

Patentfamilj 3, OsteoDex-patentet, är en GuaDex-molekyl med en ytterligare komponent, en bisfosfonat, som har selektivitet för skelettet d.v.s. i metastasområden.

Patentfamilj 3 inkluderar godkända patent i Kina, Japan, Kanada, Israel, Mexiko och Europa (registrerade i Schweiz, Tyskland, Frankrike Storbritannien, Italien och Sverige). Patenten gäller till den 7 april 2028. Inlämnade ej ännu godkända patentansökningar finns för Brasilien.

Patentfamilj 4 – inlämnat 2016

Patentfamilj 4, PSMA-Dx ” PSMA-Dx utgår från plattformen GuaDex, och är specifik för prostataspecifikt membranantigen (PSMA) som finns i stor mängd på tumörceller från CRPC. PSMA-Dx är en model substans för målspecifik behandling av CRPC där möjlighet finns att välja typ av terapi (med hjälp av radionuklider eller cytostatika).

Se aktuell patentstatus i bifogad fil nedan:

Dextech Medical_status report