figur6

Figur 6: x axel= serumkoncentration av benmarkör, y axel= antal administrationer av OsteoDex. Patient 211, cohort 7, sjunkande serumvärde av benmarkör.

Figur 6: x axel= serumkoncentration av benmarkör, y axel= antal administrationer av OsteoDex. Patient 211, cohort 7, sjunkande serumvärde av benmarkör.