figur2

Figur 2: y-axel = överlevnad i %, x-axel = koncentration av testsubstanser. OsteoDex (blå/underst) i jämförelse med Zometa (grön/överst).

Figur 2: y-axel = överlevnad i %, x-axel = koncentration av testsubstanser. OsteoDex (blå/underst) i jämförelse med Zometa (grön/överst).