figur1

Figur 1: y axel= benresorption, x axel= koncentration av testsubstans, blå/överst= OsteoDex, grön/underst= Zometa. Likvärdig potens.

Figur 1: y axel= benresorption, x axel= koncentration av testsubstans, blå/överst= OsteoDex, grön/underst= Zometa. Likvärdig potens.