CatDex

CatDex är en läkemedelskandidat för s.k. instillationsbehandling (administrering av medicin i urinblåsan via kateter i urinröret) av ytlig urinblåsecancer. Kandidaten är i preklinisk fas. CatDex har visat sig ha bakteriedödande egenskaper.

Detta undersöks nu för att identifiera möjliga användningsområden. Studierna genomförs genom Bolagets nätverk av forskare i Mexiko och fokuserar på behandling av urinvägsinfektioner samt som oralt bakteriedödande medel, exempelvis munskölj och som tillsats i tandkräm. Resultaten som hittills erhållits är lovande.

Bolaget gör bedömningen att CatDex eventuellt kan lanseras som medel för oral antiseptik samt för behandling/förebyggande av urinvägsinfektioner.

Bolaget bedömer att CatDex i det fallet kan ha en betydande marknadspotential i Latinamerika. DexTech har identifierat en möjlig utvecklingspartner i Latinamerika avseende användning av CatDex som antibakteriellt medel.