Pressmeddelande

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017

18 oktober, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2017) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) […]


DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

9 oktober, 2017

Torsdagen den 9 november 2017 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


DexTech tecknar avtal med EY

20 september, 2017

DexTech har tecknat ett avtal med EY där EY exklusivt får uppdraget att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad […]


Bokslutskommuniké 1 juli 2016 – 30 juni 2017

31 augusti, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-2,1) […]


Bestående och förstärkt positiv trend i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

17 augusti, 2017

Bolaget har tidigare under året rapporterat om delresultat från OsteoDex studien med titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of […]


Delårsrapport 1 juli 2016 – 31 mars 2017

27 april, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.   Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-07-01 – 2017-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -5,6 […]


Fortsatt positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 april, 2017

I februari rapporterade bolaget om de första delresultaten från OsteoDex studien med titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2016

28 februari, 2017

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2016-07-01 – 2016-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-2,4) MSEK Resultat per aktie* -0,25 (-0,17) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 februari, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]


Kommuniké från årsstämma

1 december, 2016

Pressmeddelande 2016-12-01 Igår, den 30 november 2016, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om […]