CatDex

CatDex är en läkemedelskandidat för s.k. instillationsbehandling (sprutar in mediciner direkt i urinblåsan via kateter i urinröret) av ytlig urinblåsecancer. Kandidaten är i preklinisk fas. CatDex har visat sig ha bakteriedödande egenskaper.

Detta undersöks nu för att identifiera möjliga användningsområden. Studierna genomförs genom Bolagets nätverk av forskare i Mexiko och fokuserar på behandling av urinvägsinfektioner samt som oralt bakteriedödande medel, exempelvis munskölj och som tillsats i tandkräm. Resultaten är lovande.

Bolaget gör bedömningen att CatDex eventuellt kan lanseras som medel för oral antiseptik samt för behandling/förebyggande av urinvägsinfektioner på den latinamerikanska marknaden utan att kostsamma kliniska försök behöver göras. Detta då denna marknad har enklare regulatoriska regler för sådana produkter. CatDex skulle därmed kunna säljas utan recept.

Bolaget bedömer att CatDex i det fallet kan ha en betydande marknadspotential i Latinamerika. DexTech har identifierat en möjlig utvecklingspartner i Latinamerika avseende användning av CatDex som antibakteriellt medel.