Aktiekapital

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseKvot-värdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapitalBetalt inklusive överkursBolagsvärde, premoney
2004Bildande1001 000100 0001 000100 000100 0000
2006Nyemission1001 100110 000110 000210 000860 000781 818
2006Nyemission10023423423 400233 400750 0006 730 769
2007Nyemission10012312312 300245 7002 500 00047 439 024
2010Aktieuppdelning (100:1)1243 243245 700245 700
2010Nyemission16 1436 143251 843251 8432 500 20199 999 900
2011Nyemission125 18525 185277 028277 0288 499 93984 997 027
2013Nyemission15 5405 540282 568282 5681 994 40099 730 080
2014Fondemission1,80226 054,40282 568508 622,40
2014Aktieuppdelning 40:10,04511 020 15211 302 720508 622,40
2014Nyemission0,0452 860 000128 70014 162 720637 322,4030 030 000118 678 560
2016Nyemission0,045590 11326 55514 752 833663 87715 342 938368 230 720