Ägarförhållanden

2017-09-30, Antal aktieägare 661 st

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Svante Wadman (inklusive närstående) 3 924 770 26,60
Anders R Holmberg 1 563 227 10,60
Sten Nilsson 1 432 724 9,71
Donald Ericsson Fastigheter VI AB 1 124 750 7,62
Hans Andersson (inklusive närstående) 1 115 458 7,56
Gösta Lundgren (inklusive närstående) 1 099 374 7,45
Peter Kanekrans 638 902 4,33
Övriga 3 853 628
26,13
Totalt 14 752 833
100,00